Tuesday, May 27, 2014

Τράπεζα θεμάτων Α' Λυκείου- Ξένες Γλώσσες

Τρόπος Αξιολόγησης μαθητών Α' τάξης Ημερησίου και Α' και Β' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου: Ξένες Γλώσσες
Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων (θέμα 2β & 3) και 50% από τον διδάσκοντα (θέμα 1 & 2α).
Προδιαγραφές - Θέματα εξετάσεων:Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου

Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο (α) 180-350 λέξεων για τα Αγγλικά και (β) 150-180 λέξεων για τα Γαλλικά και Γερμανικά, το οποίο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν στον έλεγχο σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30 %).
Θέμα 2α. Λεξικογραμματική

Δίνεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική και 5 για την Γαλλική και τη Γερμανική. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20 %).
Θέμα 2β. Λεξικογραμματική

Δίνεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική και 5 για την Γαλλική και τη Γερμανική. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20%).
Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου

Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο, έκτασης 120-150 λέξεων στην Αγγλική και 80-120 λέξεων στη Γαλλική και Γερμανική, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%).

Για δέιγματα θεμάτων και το σχολικό βιβλίο σε ψηφιακή μορφή δείτε το παρακάτω σύνδεσμο
Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

Κατεβάστε τα θέματα από την τράπεζα θεμάτων εδώSaturday, May 3, 2014

Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών

Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών


PortfolioΤον τελευταίο καιρό στο χώρο της γλωσσομάθειας ακούγεται όλο και περισσότερο η έννοια του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών. Πολλοί καθηγητές γλώσσας τρομάζουν στο άκουσμα και μόνο του Portfolio, θεωρώντας ότι αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον δουλειά για αυτούς. Υπάρχουν επίσης καθηγητές γλώσσας οι οποίοι δεν έχουν πληροφόρηση πώς να χρησιμοποιήσουν το Portfolio στο μάθημα. Χώρες όπως η Ισπανία έχουν καθιερώσει τη χρήση του στα σχολεία, ενώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνεται πειραματική εισαγωγή του Portfolio στους μαθητές γυμνασίων και δημοτικού.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών :

Το Portfolio αποτελείται από τρία τμήματα :

α) Το Ντοσιέ

Το Ντοσιέ ενός μαθητή περιλαμβάνει δείγματα της δουλειάς του στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, που αποδεικνύουν πόσο καλά μπορεί να χειρίζεται τη γλώσσα και την πρόοδό του κατά τη διάρκεια των ετών που ασχολείται με αυτήν. Τα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνει το ντοσιέ είναι κείμενα που έχει δημιουργήσει ο μαθητής, αλλά και φωτογραφίες από τις σχολικές του δραστηριότητες, ηχητικές ηχογραφήσεις του, ακόμα και DVD από συζητήσεις στην ξένη γλώσσα ή από θεατρικές του παραστάσεις.

β) Τη Γλωσσική Βιογραφία

Η Γλωσσική Βιογραφία σκοπεύει να ενθαρρύνει το μαθητή να συμμετέχει ενεργά στην αξιολόγηση της προόδου του και στον προγραμματισμό της μάθησης μιας ξένης γλώσσας. Δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να καταγράψει τι μπορεί να κάνει με την ξένη γλώσσα σε πραγματικές καταστάσεις (π.χ. να μιλήσει για τον εαυτό του στους άλλους, να κατανοήσει κάποιον όταν του δίνει πληροφορίες κλπ). Αναφέρει στρατηγικές μάθησης που ο ίδιος έχει αναπτύξει, καθώς και τις γλωσσικές εμπειρίες στις οποίες έχει εκτεθεί εκτός της αίθουσας διδασκαλίας (π.χ. Τραγούδια ή ταινίες στην ξένη γλώσσα, επαφή με ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν, e-mails, internet κλπ)

γ) Το Γλωσσικό Διαβατήριο

Είναι οι πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης μιας γλώσσας σε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Σε αυτό το τμήμα περιλαμβάνονται τα πιστοποιητικά γλώσσας και ο μαθητής δίνει πληροφορίες σχετικά με την επάρκεια του στη χρήση της ξένης γλώσσας.

Ο ρόλος του Portfolio είναι διπλός:

Εκπαιδευτικός : Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία της διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας. Η διδασκαλία στην αίθουσα στοχεύει στο να μπορεί ο μαθητής να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε πραγματικές συνθήκες. Αποκτά νόημα η διδασκαλία και φαίνεται πιο καθαρά η πρόοδος του αφού ο μαθητής θέτει στόχους και αποκτά κίνητρα για να τους πραγματοποιήσει. Ο καθηγητής καθοδηγεί τον μαθητή προς αυτή την κατεύθυνση και δίνει τη δυνατότητα να του δώσει τα απαραίτητα εφόδια για να δημιουργήσει το προσωπικό του ντοσιέ.

Πιστοποίηση : Πραγματεύεται την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας. Αυτό σημαίνει ότι ο μελλοντικός εργοδότης δε θα αρκείται σε ένα Β2 (Lower) ή ακόμα Γ2 (Proficiency) για τα αγγλικά. Η ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων όπως το Ντοσιέ και το Διαβατήριο Γλωσσών με την αυτοαξιολόγηση του μαθητή και τέλος τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας θα αποδεικνύουν την ενασχόληση του εργαζόμενου με τη γλώσσα και την έκθεσή του σε αυτή.

Χρόνια τώρα επιμένουμε σε μια διαφορετική προσέγγιση της γλώσσας όπου το “πτυχίο” δεν είναι αυτοσκοπός και η γρήγορη απόκτησή του δεν είναι απαραίτητα απόδειξη της επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας. Μέσα από τη φιλοσοφία του Portfolio ουσιαστικά επιβεβαιώνεται η μεθοδολογία μας. Όλες οι δραστηριότητες που κατά καιρούς οργανώνουμε και ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να συμμετέχουν συμβαδίζουν με την πρακτική του Portfolio και οφείλονται στο γεγονός ότι προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τη γλώσσα βιωματικά. Έτσι οι θεατρικές παραστάσεις στην ξένη γλώσσα, η κατασκευή projects, τα karaoke parties, τα επιμορφωτικά ταξίδια στην Αγγλία, η αλληλογραφία με μαθητές από άλλες χώρες, η δημιουργία ηλεκτρονικού περιοδικού αποσκοπούν στη χρήση της ξένης γλώσσας σε αυθεντικές συνθήκες, κάτι που ζητάει το Portfolio και συμβαδίζει με τις κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών

Friday, May 2, 2014

BEST of LUCK for our ECCE candidates!
Good night, sleep tight, it’ll be all right!!

We love you! Good luck on your exam tomorrow!

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αγαπητέ υποψήφιε,
Αγαπητή υποψήφια,

Σε λίγες μέρες, θα συμμετάσχεις στις εξετάσεις που διοργανώνει το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Πριν τις εξετάσεις, παρακαλούμε να λάβεις υπόψη σου τα παρακάτω:
Έλεγξε το έγγραφο που έχεις λάβει από την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Στο πάνω μέρος βρίσκεται το ατομικό σου πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων. το κάτω μέρος είναι η απόδειξη πληρωμής των εξετάστρων. Είναι η εξέταση που αναγράφεται, αυτή στην οποία επιθυμείς να συμμετάσχεις; Αν όχι, πρέπει να ενημερωθεί αμέσως το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Αθήνα: 210 3680000, Θεσσαλονίκη: 2310557600).
Στο ίδιο έγγραφο, έλεγξε την ορθογραφία του ονοματεπώνυμου και του πατρώνυμού σου. Είναι η σωστή; Μπορείς να ζητήσεις να γίνουν διορθώσεις όταν συμμετάσχεις στις προφορικές εξετάσεις.
Την ημέρα των γραπτών εξετάσεων, πρέπει να είσαι στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν. Πρέπει να έχεις μαζί σου ταυτότητα ή άλλο έγκυρο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.
Για χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές, μπορείς να επισκεφτείς τις σχετικές ιστοσελίδες μας ή και να επικοινωνήσεις με το προσωπικό του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Αθήνα: 210 3680000, Θεσσαλονίκη: 2310557600).
Η συμμετοχή σου στις εξετάσεις αποτελεί σημαντικό κατόρθωμα από μόνη της, καθώς εξετάζεσαι σε ό,τι έχεις μάθει ως τώρα. Παράλληλα, οι εξετάσεις είναι μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία η οποία ελπίζουμε ότι θα σου φανεί χρήσιμη αργότερα στη ζωή σου. Έτσι, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, οι κόποι σου δεν θα έχουν πάει χαμένοι.

Σου ευχόμαστε τα καλύτερα και περιμένουμε να σε δούμε στις εξετάσεις!